پرتقال

577819902

پرتقال : Orange
نام علمی : Citrus Sinensis L
خانواده : Rutaceae
نام عربی: کونله

گیاه شناسی:
پرتقال در خت كوچكي است با برگ‌های سبز، گل ها و ميوه‌ي آن معطر و گل‌ها به رنگ سفيد و پوست ميوه‌ آن نارنجی كمی ناصاف، گوشت آن شيرين و يا ترش و شيرين و بسته به ارقام مختلف دارای رنگ زرد و قرمز ميی باشد(۱).

ترکیبات شیمیایی:
از نظر ترکیبات شیمیایی پرتقال غنی از ويتامين ث می باشد. در پوست آن اسانسی يافت می شود كه دارای دی-لیمونن ، دسايكليك آلدئيد لينالول، دی ال-‌ترپي‌نئول و …… می‌باشد. در برگ تازه‌ی آن مواد ال-استاچيدرين، گليكوزيد و هسپريدين وجود دارد(۱).

قسمت مورد استفاده:
از پوست، گوشت و تخم پرتقال استفاده می کنند(۲).

طبیعت:
طبیعت پرتقال اول دوم سرد ودر آخر تر است و هر چه شیرین تر باشد طبیعت آن متمایل به تری و گرمی و هر چه ترش‌تر متمایل به سردی و خشکی می باشد(۲).

افعال و خواص پرتقال در طب سنتی:
بهتر از نارنگی و شاداب و خوش طعم و لذیذ و لطیف از جمیع جهات، و از حیثیت منافع بهتر از نارنگی است(۳).
مفرح قلب و رافع خفقان و مسكن حدت خون و صفرا و تشنگي و لهيب معده و كبد و ادرارآور است.
پوست آن مقوی معده و قایم مقام پوست اترج و نارنج و طلای آن رافع كلف و مخلل و مربای آن نيز خوشبو و لذيذ و مقوی مي¬باشد و تخم آن در ترياقيت نيز مانند تخم اترج و چون ثمر به كمال رسيده آن را به تمامه از پوست و مغز و تخم بگذارند تا پوسيده و خشك گردد پس با آب سایيده حبوب سازند هر حبی به قدر نخودی بزرگ شربتی از پنج حب تا ده حب جهت رفع غثيان و قی مفرط و اسهال بسيار كه در هيضه¬ها به هم مي¬رسد بسيار نافع و مجرب و بهترين از فادزهر معدني و غيره از حابسات ترياقيه است(۲).

کاربردها در طب نوین:

تحقیقی در مورد بررسي تاثير اسانس خوراكي پوست پرتقال بر شدت علايم سندرم پيش از قاعدگي انجام شد. این پژوهش بر روی ۸۰ دانشجو مورد بررسی قرار گرفت. و پس از تاييد قطعي تشخيص سندرم پيش از قاعدگي به طور تصادفي به دو گروه۴۰ نفري تقسيم شدند و به مدت دو ماه متوالي با ۱۰ قطره اسانس پوست پرتقال يا دارونما سه بار در روز، حداقل ۱۴ روز قبل از قاعدگي تحت درمان قرار گرفتند. ميزان كاهش شدت علايم سندرم پيش از قاعدگي بعد از مصرف اسانس پوست پرتقال ۴۶٫۰۸٪ و در گروه دارونما ۱۴٫۲۱٪ بود كه بين ميزان كاهش شدت علايم بين دو گروه اختلاف معني داري وجود دارد (p<0/001).
همچنين ميزان كاهش شدت علايم جسمي در گروه دارو به ميزان ۲۴٫۳۰٪ و در گروه دارونما به ميزان ۰٫۵ و ميزان كاهش شدت علايم رواني بعد از مصرف دارو۲۱٫۷۸٪ و در گروه دارونما به ميزان ۹٫۲۱٪ بود .(p0.05) با ۲۰ میلیگرم فلوکستین روزانه در بیماران می باشد. میزان عوارض جانبی در هر سه گروه مساوی بود (P>0.05). افشرده پرتقال بخصوص در دوزهای پایین تأثیر بسیار خوبی بر درمان افسردگی اساسی بالغین در طی حداقل ۶ هفته درمان دارد که حتی می تواند بیشتر از تأثیر درمانی، داروی کلاسیک ضدافسردگی (فلوکستین) باشد. عوارض درمان با افشرده پرتقال نیز اختلاف معنی داری با درمانهای استاندارد ندارد. بنابراین با وجود محدودیت های تحقیق استفاده از افشرده پرتقال در درمان این نوع اختلال پیشنهاد می‌شود(۵).

اثر پوست پرتقال بر روی سرطان سینه در موش مورد بررسی قرار گرفت. پوست پرتقال منبع فراوان polymethoxyflavones (PMFs) با خواص بالقوه chemopreventive است. پوست پرتقال مورد استفاده در اینجا مخلوط است با tangeretin (19.0%)، heptamethoxyflavone (15.24%)، tetramethoxyflavone (13.6%)، nobiletin (12.49%)،
Hexamethoxyflavone (11.06%) و sinensitin (9.16%). پس از ۳ ماه از تغذیه، atypical hyperplasias در غدد پستانی موش توسعه یافت.پس از تغذیه موش با پوست پرتقال
atypical hyperplasiAa کاهش یافت. آپوپتوز در گروه‌های درمانی با پوست پرتقال(P < .01) با عدم مهار میتوز افزایش یافت. بنابراین با آماده‌سازی استاندارد پوست پرتقال با ۳۰٪ PMFs ضایعات atypical hyperplastic را کاهش می‌دهد و افزایش می‌دهد آپوپتوز در سلول‌ها‌ی epithelial مجرایی غدد پستانی موش(۶).

منابع:
۱) معجزات غذایی و درمانی مرکبات(۲) (پرتقال، گريپ ‌فروت و…..)،دکتر محمد دریایی،تجسم خلاق، تهران ۱۳۸۴
۲) مخزن‌الدویه, محمد حسین عقیلی علوی خراسانی,تصحیح دکتر محمد رضا شمس اردکانی, روجا رحیمی و فاطمه فرجادمند, تهران, نشر اندیشه ظهور با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران,۱۳۸۹
۳)حفظ الصحه ناصری ، محمد کاظم گیلانی ، تهران المعی ،۱۳۸۷
۴) بررسي تاثيراسانس خوراكي پوست پرتقال بر شدت علايم سندرم پيش از قاعدگي، كار آزمايي باليني دو سو كور شاهددار، گيتي ازگلي و همکاران، فصلنامه باروري و ناباروري، دوره ۱۲ ، شماره ۲، بهار ۱۳۹۰ ، صفحات:۱۲۳-۱۲۹
۵) مقایسه اثربخشی افشرده پرتقال با فلوکستین در درمان اختلال افسردگی اساسی، دکتر محمدرضا سرگلزایی و همکاران، افق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد، دوره ۱۰،شماره۳، سال۱۳۸۳
Chemopreventive Effects of Orange Peel Extract (OPE) II. OPE Inhibits Atypical Hyperplastic Lesions in Rodent (6
Mammary Gland , Kunhua Fan et al , . Journal of Medicinal Food. March 2007, 10(1): 18-24

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *