کانال تخصصی طب ایرانی، دکتر مجید انوشیروانی

hikmatbasedmedicine@

کانال سلامتکده طوبی

toobatim@

کانال طب ایرانی

tebirani@

کانال طب سنتی ایران

iran_medicine@

کانال پیام تندرستی، دکتر ناصر رضایی پور

tandorostan@

کانال انجمن علمی طب سنتی ایران

itma_ir@

کانال بفرمایید سلامتی، دکتر سید مهدی میرغضنفری

drmirghazanfari@

کانال طب نیاکان، دکتر محمد انصاری پور

tebeniakan@